26 Nisan Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü kutlu olsun

“26 Nisan Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü” kutlu olsun,

Değerli Meslektaşlarımız,

Derneklerimizin bir üst kuruluşu federasyondur. Federasyonlarda Konfederasyon çatısı altında çalışır. Ülkemizde Eczane Teknisyenlerini temsilen 7 federasyonun bir araya gelerek oluşturduğu Eczane Teknisyenleri Konfederasyonu mesleki üst kuruluşumuzdur.

28 Ekim 2018 tarihinde, Ankara’da yapılan olağan Konfederasyon kongresinde, genel kurula verilen önerge ile “Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü” 26 Nisan tarihi kabul edilmiş, Konfederasyon yönetim kurulunca 18.12.2018/2 sayı ile kararıyla da karara bağlanmıştır.

Neden 26 Nisan?

26 Nisan 2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6225 sayılı bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dar Kanunun 9.maddes le 1219 sayılı Kanuna eklenen maddede “ eczane teknikeri” tanımlanmış ve 11.madde le Mezkûr Kanuna “Geçici Madde 7” eklenmiştir. Geçici madde 7’de “ 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personel eğitimin tamamlamış olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir” şeklinde düzenleme yapılmıştı. Mesleğin tanımlanması bu tarihte yapıldığından “ 26 Nisan Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü” olarak kutlanacaktır.

Bu konu ile ilgili olarak, bazılarınca farklı bir tarih ortaya atılarak spekülasyon yapılmasına itibar edilmemeli kişilerin bağlı bulundukları derneklerin bağlı bulundukları üst kuruluşlarınca almış oldukları karara uymaları önemle rica olunur.